Foteliki samochodowe rehabilitacyjne w 2021 roku finansowane są poprzez program „Aktywny Samorząd”

Najważniejsze informacje dotyczące finansowania fotelików przedstawiamy poniżej.

 

Dofinansowanie na foteliki samochodowe rehabilitacyjne realizowane jest w:

Module I– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,

Obszarze A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Wysokość dofinansowania

  • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu

dofinansowanie do 10.000 zł, – wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

  • zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu

dofinansowanie do 4.000 zł- wymagany udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy) MOPS, PCPR. Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Adresaci programu

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

Obszar A Zadanie 1:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu,

 

Ze szczegółową treścią programu „Aktywny Samorząd” można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad/