Zadzwoń do nas i umów się na bezpłatną prezentację z dojazdem na terenie całego kraju!

Foteliki samochodowe rehabilitacyjne w 2021 roku finansowane są poprzez program „Aktywny Samorząd”. Najważniejsze informacje dotyczące finansowania fotelików przedstawiamy poniżej. 

Dofinansowanie na zakup fotelików samochodowych rehabilitacyjnych realizowane jest w:

Module I– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
Obszarze A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi 6000 zł w przypadku zakupu fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu do 16 roku życia. Przy zakupie wymagany jest udział własny wnioskodawcy w wysokości conajmniej 15% ceny brutto zakupu.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2021 r. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie drogą stacjonarną, termin ten ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy) MOPS, PCPR. Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Adresaci programu

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

Obszar A, Zadanie 1:

  1. Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  3. Dysfunkcja narządu ruchu,

Ze szczegółową treścią programu „Aktywny Samorząd” można zapoznać się pod adresem:

Aktywny samorząd w 2021 roku – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Udostępniamy także do pobrania dokument informujący o rozpoczęciu programu “Aktywny Samorząd” wraz ze wszystkimi jego szczegółami i warunkami.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.